organisaties-aanvullend

Francis van Oorschot

quickscan bestaande situatie & advies

Hoe vertegenwoordigen de werknemers jouw organisatie? Hoe trots zijn zij op jouw merk? Welk verhaal vertellen zij? Zijn de werknemers jouw ambassadeurs? brand67 analyseert, doet verslag en biedt oplossingen

internal branding: corporate story, missie, visie, kernwaarden

Is ons organisatieverhaal bij iedere werknemer bekend? Is de missie van de organisatie duidelijk, en weet iedereen waar we naar streven? Zijn de kernwaarden verankerd in ons gedrag? brand67 is gespecialiseerd in het realiseren van een uniek en gedragen internal brandingproces

interne & change management communicatie

Draagt onze interne communicatie bij aan meer betrokkenheid en motivatie van onze werknemers? Is er ruimte voor interactie in de communicatie? Hoe communiceren bij veranderingen (reorganisatie, fusie, down- en rightsizing) brand67 biedt vanuit haar expertise op het gebied van HR & Communicatie een resultaatgerichte communicatie- en procesaanpak

interim support communicatie projecten

Heeft de organisatie behoefte aan tijdelijke inzetbaarheid voor specifieke projecten op het gebied van interne communicatie, internal branding of procesbegeleiding bij change management? brand67 kan tijdelijk worden ingezet als project manager op deze aandachtsgebieden